PERSONVERNERKLÆRING

Adressa vår:

IUA Sogn & Sunnfjord co/ Kinn Brann og Redning, Kinn kommune, Postboks 294, 6701 Måløy

Erklæringa gjeld for følgjande: www.iuasosu.no

IUA Sogn og Sunnfjord/ Kinn kommune er behandlingsansvarleg for behandling av personopplysningar.

Vår databehandlar på denne nettstaden er

Mediebruket AS, Førde, org.nr.: 994 57 6240.

Link til Kinn kommune sin personvernerklæring